Övrigt

VÄLKOMMEN TILL EMMABODA RÄDDNINGSKÅR & FRANSSONSERVICE SEDAN 1963 ©

www.emmabodaraddningskar.se

www.franssonservice.se

 

GAJEMÅLA GREEN GÖDNING

 

Ett minigranulat som gör det lättare att sprida jämnt. Ursprungligen togs det fram för

golfbanor och greener, men finns nu även i vanlig konsumentförpackning. Det har en

sammansättning som är utvald för att stimulera gräsets tillväxt och förbättra dess kondition.

Gajemåla Green är dessutom en högklassig mossbekämpare samt effektiv mot mödarsninglar.

Gödsla lite och ofta (ca var femte – sjätte vecka från våren till slutet av augusti) för bästa

resultat. Dosering 3 kg/100m2

gräsmatta. Gödningen bör spridas jämnt över gräsytan helst 24

timmar efter klippning. Regelbunden vattning ökar gödningens effekt.

· Gajemåla Green är finkornigt och lättupplöst. Inga stora klibbiga korn i gräsmattan.

· Varje korn innehåller hela blandningen, vilket ger ett jämnt resultat.

· Innehåller både snabbverkande och långtidsverkande kväve.

· Innehåller järn, och är därmed en effektiv mossbekämpare.

· Dammar inte.

NPK 17,5 – 5,2 – 9,0 + 05Mg + 4% Fe

 

 

Kontakta oss på Franssonservice

Adress:

Mellangatan 6

360 60 VISSEFJÄRDA.

 

Telefon: 0471-120 05

Mobil: 0708- 39 34 89

 

Länk till adress: https://goo.gl/maps/2eDTg

 

Copyright © EMMABODA RÄDDNINGSKÅR & FRANSSONSERVICE 2016.