Släpvagnar

VÄLKOMMEN TILL EMMABODA RÄDDNINGSKÅR & FRANSSONSERVICE SEDAN 1963 ©

www.emmabodaraddningskar.se

www.franssonservice.se

 

 

Här presenterar vi ett urval av de vagnar vi kan erbjuda för uthyrning, om ni inte hittar det ni söker så tveka inte att kontakta oss på Franssonservice

 

Kontakta oss på Franssonservice

Adress:

Mellangatan 6

360 60 VISSEFJÄRDA.

 

Telefon: 0471-120 05

Mobil: 0708- 39 34 89

 

Länk till adress: https://goo.gl/maps/2eDTg

 

 

Mer information om släpvagn:

Regler för släpvagn

Aktuella regler för släpvagnar hittar du på Transportstyrelsen

 

Länk till Transportstyrelsen: www.transportstyrelsen.se

 

Nedan hittar du även lite kortfattad information om reglerna som gäller:

Körkortsregler

För att framföra bil med släpvagn krävs minst ett bilkörkort med behörighet B och i

vissa fall behörighet BE.

 

B- behörighet är tillräckligt i två fall:

 

För släpvagnar som har en totalvikt på högst 750 kg,

För släpvagnar med en totalvikt över 750 kg på två villkor:

1. Släpets totalvikt får inte överstiga dragbilens tjänstevikt.

2. Dragbilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt får inte överstiga 3500 kg.

BE- behörighet krävs om:

 

Släpvagnens totalvikt är större än bilens tjänstevikt.

Dragbilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt överstiger 3500 kg.

Hur tung släpvagn bilen får dra

Obromsad släpvagn

Registrerad släpvagn med fjädring men utan bromssystem.

 

Bilar utan EEG godkännande, dvs. bilar tillverkade t.o.m. 1996 får dra en obromsad släpvagn med en totalvikt på högst 750 kg.

 

Bilar med EEG godkännande, dvs bilar tillverkade från 1996 får dra en obromsad släpvagn på högst den släpvagnsvikt som anges i bilens registreringsbevis sid 2 vid T51B. Här anges Sammanlagda högsta släpvagnsvikt för obromsad släpvagn i kg. ( I detta fall anges släpvagnsvikt vilket är släpvagnens tjänstevikt + den verkliga lasten).

 

Den maximala släpvagnsvikten enligt dragbilens registreringsbevis (släpvagnens vikt inkl. last och kopplingsbelastning) får aldrig överstigas.

 

Hastighetsregler

Hastigheten vid körning med släpvagnar regleras av tre olika begränsningar utöver de allmänna hastighetsbegränsningarna:

För långsamtgående fordon, (s.k. efterfordon), t.ex. båtupptagningsvagnar. Dessa är ej registrerade fordon utan broms och fjädring, som alltid skall vara utrustade med LGF-skylt.

Vid körning på allmän väg krävs alltid blinkers. Efter mörkrets inbrott krävs dessutom belysning.

Obromsade släpvagnar

Registrerad fjädrad men obromsad släpvagn med en totalvikt som inte överstiger dragbilens halva tjänstevikt, dock högst 750 kg får framföras i 80 km/tim.

Copyright © EMMABODA RÄDDNINGSKÅR & FRANSSONSERVICE 2016.